Jeste艣 tutaj: Strona g艂贸wna | Polityka ochrony prywatno艣ci

Polityka ochrony prywatno艣ci w serwisie NaszaNowaZelandia.pl

Zasady podstawowe

Przyk艂adamy du偶膮 wag臋 do prywatno艣ci U偶ytkownik贸w Serwisu. Jako administrator danych, dbamy o bezpiecze艅stwo udost臋pnionych danych. Dane te s膮 w spos贸b szczeg贸lny chronione i zabezpieczone. Zasady zachowania poufno艣ci na naszych stronach internetowych s膮 udost臋pniane wszystkim zainteresowanym. Jedn膮 z g艂贸wnych us艂ug serwisu jest mo偶liwo艣膰 publikowania i rozpowszechniania informacji przez u偶ytkownika, w zwi膮zku, z czym jego dane s膮 powszechnie dost臋pne dla wszelkich podmiot贸w korzystaj膮cych z Internetu. U偶ytkownicy serwisu mog膮 rejestrowa膰 si臋 i zamieszcza膰 informacje o sobie w postaci tekstowej, graficznej lub video, przez co wyra偶aj膮 zgod臋 na udost臋pnianie ich danych innym u偶ytkownikom Internetu korzystaj膮cym z serwisu NaszaNowaZelandia.pl Dane U偶ytkownika pobierane w NaszaNowaZelandia.pl mog膮 by膰 wykorzystywane przez Serwis w celach marketingowych.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikaj膮ce z og贸lnych zasad po艂膮cze艅 realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) s膮 przez Serwis wykorzystywane w celach technicznych, zwi膮zanych z administracj膮 naszymi serwerami. Poza tym adresy IP s膮 wykorzystywane do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie). Serwis u偶ywa cookies w celu dostarczania us艂ug i tre艣ci dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowa艅. W niekt贸rych przypadkach identyfikacja i zwi膮zany z ni膮 zindywidualizowany (personalizowany) dost臋p do serwis贸w oparte s膮 o cookies, jednak najcz臋艣ciej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja u偶ytkownika za pomoc膮 has艂a w czasie sesji. Wy艂膮czenie cookies w przegl膮darce przewa偶nie nie uniemo偶liwia korzystania z naszych us艂ug, ale mo偶e spowodowa膰 utrudnienia. Cookies s膮 r贸wnie偶 u偶ywane do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwis贸w przez u偶ytkownik贸w.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie nast臋puj膮cych swoich danych:
- Imi臋 lub nick name
- Adres mailowy, kt贸ry b臋dzie loginem
- Has艂o

Ponad to u偶ytkownik mo偶e lecz nie musi poda膰 dodatkowe dane (nie podanie nie ogranicza dost臋pu do zasob贸w serwisu i nie utrudnia korzystania z niego).Umo偶liwiaj膮 one jedynie budowanie wiarygodno艣ci u偶ytkownika. Wszystkie powy偶sze informacje jakie pobierane s膮 od u偶ytkownika, na bie偶膮co mo偶na zobaczy膰 wchodz膮c na zak艂adk臋 "rejestracja"

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udost臋pnionych przez u偶ytkownika jest 2see Rafa艂 呕urmanowicz z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Roz艂ogi 12/39, 01-310 Warszawa, NIP 562-155-22-30. Serwis przetwarza dane osobowe w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa na zasadach okre艣lonych w Polityce Ochrony Prywatno艣ci Serwis, w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Serwis przetwarza dane osobowe U偶ytkownika w zakresie niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci, zmiany, rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮. Za zgod膮 U偶ytkownika Serwis przetwarza jego dane w zakresie szerszym, ni偶 jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji U偶ytkownika.

Udost臋pnione przez U偶ytkownika dane s膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych z korzystaniem z us艂ug 艣wiadczonych w serwisie internetowym NaszaNowaZelandia.pl, w tym w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane w bazie danych, w kt贸rej zastosowano 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre艣lonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dost臋p do bazy maj膮 jedynie Administratorzy, posiadaj膮cy specjalne upowa偶nienia nadane przez Serwis (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usuni臋cia danych osobowych. Ograniczenia.

U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma prawo wgl膮du w swoje dane oraz dysponuje mo偶liwo艣ci膮 ich aktualizacji oraz usuni臋cia. Aby zapobiec powt贸rnej rejestracji os贸b, kt贸rych udzia艂 w Serwis zosta艂 zako艅czony ze wzgl臋du na niedozwolone korzystanie z naszych us艂ug, mo偶emy odm贸wi膰 usuni臋cia danych niezb臋dnych do zablokowania mo偶liwo艣ci ponownej rejestracji. Podstaw膮 prawn膮 odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w zwi膮zku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usuni臋cia danych ma r贸wnie偶 miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Serwis mo偶e r贸wnie偶 udost臋pni膰 cz臋艣膰 danych osobowych U偶ytkownika osobom trzecim dla cel贸w zwi膮zanych z ochron膮 praw autorskich (lub innych), ale wy艂膮cznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o wsp贸艂pracy z Serwisem w tym zakresie). Podmiot, kt贸ry wyst臋puje z tego typu wnioskiem jest zobowi膮zany udokumentowa膰 fakt posiadania autorskich praw maj膮tkowych (lub innych) do tre艣ci/produktu/us艂ugi. Musi r贸wnie偶 zachodzi膰 podejrzenie naruszenia tych praw. Serwis mo偶e r贸wnie偶 udost臋pni膰 zgromadzone dane osobowe na 偶yczenie lub za zgod膮 U偶ytkownika lub te偶 na 偶膮danie uprawnionych na podstawie przepis贸w prawa organ贸w pa艅stwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Serwis jest archiwizowana i mo偶e w niekt贸rych przypadkach by膰 wykorzystana dla cel贸w dowodowych.

Informacje wysy艂ane do U偶ytkownika

Serwis zastrzega sobie prawo wysy艂ania wszystkim u偶ytkownikom list贸w elektronicznych z powiadomieniami o wa偶nych zmianach w Serwisie oraz korespondencji o charakterze komercyjnym, zw艂aszcza reklamy i innych tre艣ci o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne tre艣ci o charakterze informacji handlowej mog膮 by膰 te偶 do艂膮czane do list贸w przychodz膮cych i wychodz膮cych z konta systemowego.

* Serwis nie ponosi odpowiedzialno艣ci za publikowane przez u偶ytkownik贸w tre艣ci. Tre艣ci s膮 w艂asno艣cia Autor贸w. Zg艂o艣 nadu偶ycie Administratorowi.