Jesteś tutaj: Strona główna | Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności w serwisie NaszaNowaZelandia.pl

Zasady podstawowe

Przykładamy dużą wagę do prywatności Użytkowników Serwisu. Jako administrator danych, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone. Zasady zachowania poufności na naszych stronach internetowych są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji przez użytkownika, w związku, z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z Internetu. Użytkownicy serwisu mogą rejestrować się i zamieszczać informacje o sobie w postaci tekstowej, graficznej lub video, przez co wyrażają zgodę na udostępnianie ich danych innym użytkownikom Internetu korzystającym z serwisu NaszaNowaZelandia.pl Dane Użytkownika pobierane w NaszaNowaZelandia.pl mogą być wykorzystywane przez Serwis w celach marketingowych.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych:
- Imię lub nick name
- Adres mailowy, który będzie loginem
- Hasło

Ponad to użytkownik może lecz nie musi podać dodatkowe dane (nie podanie nie ogranicza dostępu do zasobów serwisu i nie utrudnia korzystania z niego).Umożliwiają one jedynie budowanie wiarygodności użytkownika. Wszystkie powyższe informacje jakie pobierane są od użytkownika, na bieżąco można zobaczyć wchodząc na zakładkę "rejestracja"

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest 2see Rafał Żurmanowicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozłogi 12/39, 01-310 Warszawa, NIP 562-155-22-30. Serwis przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Serwis, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Serwis przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym NaszaNowaZelandia.pl, w tym w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Serwis (administratora danych).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Serwis został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Serwis może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Serwisem w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Serwis może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Serwis jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Serwis zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Serwisie oraz korespondencji o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i innych treści o charakterze informacji handlowej. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści. Treści są własnościa Autorów. Zgłoś nadużycie Administratorowi.